Гаранция

Layson предоставя 1 (една) година гаранция за качество на продуктите от датата на закупуване, с изключение на човешката повреда и форсмажорния фактор.За по-добра поддръжка се уверете, че играчите използват при нормални обстоятелства (не повече от 16 часа дневно).