Видео

LED прозрачен дисплей

LED прозрачен дисплей

Разпознаване на лица

Павилион с автоматичен дезинфектант за ръце

Умно огледало

Интерактивен павилион със сензорен екран

Маса със сензорен екран

Павилион със сензорен екран за самообслужване

Стенен рекламен плейър

Стоящи на пода цифрови табели

Външен дисплей

LCD видео стена