Контрол на качеството

Процес на инспекция

Първа примерна среща

Важно е да изпратите целия стандарт за качество на всички работници

IQC

Входящ контрол на качеството

IPQC

Контрол на качеството на входния процес

OQC

Изходящ контрол на качеството

zGZAdC4WNS_малък