История

2021 г

Продължавай да работиш

2018 до 2020 г

Годишният брой тюлени достига до милиони

декември 2017 г

Преместване на новата фабрика

септември 2015 г

Месечното производство достига 300 комплекта

Ноември 2013 г

Изградете работилницата

октомври 2008 г

Лейсън започва офиса